Voorschriften en richtlijnen jeugdcorso

Ieder jaar organiseert de Christelijke Oranjevereniging (COV) een jeugdcorso. Deze vindt op de donderdag in de corsoweek plaats. De commissie die het jeugdcorso organiseert heet de activiteitencommissie . Om duidelijk te maken wat er van jou / jullie wordt verwacht, is dit reglement voor het jeugdcorso opgesteld. Samen met het inschrijfformulier jeugdcorso en de bestellijst voor de bloemen & de lijm / spijkers is dit document te downloaden via onze website www.corsoklooster.nl.

Aanmelding jeugdcorso
Wanneer je / jullie aan het jeugdcorso in Sint Jansklooster wil meedoen, moet er voor 16 juli voorafgaand aan het corso een inschrijfformulier binnen zijn bij: ac@corsoklooster.nl. Bij het inschrijfformulier moet meteen een stukje voor het programmaboekje ingeleverd worden. Het programmaboekje is in de feestweek te downloaden op de website, met daarin onder andere beschrijvingen van de deelnemers op startvolgorde. Het is de bedoeling dat er in het programmaboekje een titel komt en een korte beschrijving van het onderwerp. Zijn er meerdere groepen met hetzelfde onderwerp, dan worden die groepen ingelicht door de AC maar de jury bepaalt. Het is dus niet verplicht om van onderwerp te veranderen.

  • Reclame uitingen op de wagentjes of van de figuranten zijn niet toegestaan, evenals het uitdelen van reclamemateriaal
  • Levende dieren zijn niet toegestaan

Technische ondersteuning nodig?
Er bestaat binnen de COV een Commissie Veiligheid en Techniek waar je als groep vragen kwijt kunt tijdens het bouwen van je creatie. Mocht je in contact met hen willen komen, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de corsocommissie. cc@corsoklooster.nl Wanneer je als groep een grote wagen bouwt, dan kan het zijn dat er vanuit de COV zelf besloten wordt om te kijken of de veiligheid gewaarborgd blijft.

Te gebruiken materialen
Een bloemenwagen moet voor minimaal 95% bedekt zijn met dahlia’s. De overige 5% mag van alternatief materiaal zijn. In verband met de veiligheid mogen de plaatsen waar de figuranten staan, niet bedekt zijn met dahlia’s. Deze plaatsen vallen niet onder de 5% alternatief materiaal.

Informatie met betrekking tot het bestellen van bloemen
De kosten voor een bloemenwagen zijn hoger dan voor een allegorische wagen. De kosten zijn: – Dahlia’s: € 1,55 (per 100) – Lijm: € 3,25 per liter (per liter kunnen er ongeveer 450 / 500 bloemen geplakt worden) – Spijkers: € 3,30 per kilo (inhoud: ongeveer 2500 spijkers) Om iedereen te motiveren om deel te nemen aan het jeugdcorso, stelt de COV 5000 dahlia’s beschikbaar aan iedere ingeschreven bloemenwagen, vallende onder de categorie bloemenwagentjes. Dit geldt dus niet voor scholen die een bloemenwagentje bouwen. De lijm of spijkers die nodig zijn voor deze 5000 dahlia’s stelt de bloemencommissie (BC) ter beschikking. Groepen die dahlia’s willen bestellen, dienen voor 1 augustus het bestelformulier in te leveren bij Trijntje Nijkamp. Zij zorgt ervoor dat de dahlia’s besteld worden bij de BC. Dit document kun je vinden op onze internetsite. Woensdag in de corsoweek wordt iedere groep gebeld door deze commissie om aan te geven hoe laat de dahlia’s die dag opgehaald kunnen worden. Wanneer je als groep meer dan 5000 dahlia’s besteld, dan krijg je achteraf een factuur. Daar op wordt een verrekening van de gesponsorde bloemen, lijm en spijkers gedaan. Zodra je weet hoe je bloemenwagen eruit gaat zien, kun je uitrekenen hoeveel bloemen je nodig hebt. Mocht je hier moeite mee hebben, dan kun je vragen aan de bloemencommissie hoe je dat het beste kunt doet. Hou er wel rekening mee dat je dit ruim op tijd doet, omdat het formulier voor 1 augustus ingeleverd moet zijn. Contactpersoon BC voor het jeugdcorso: Richard van der Linde, (richardvanderlinde01@home.nl of bereikbaar op nummer 06-50672103)

Informatie corsoweek
Maandagavond (tussen 19.00 en 19.30): – Startnummer en een overzicht van de deelnemers van het jeugdcorso ophalen in het Dorpshuis. Bij verlies van het startnummer moet er zelf gezorgd worden voor vervanging. Het startnummer is donderdag te vinden op straat, zodat iedere deelnemer weet wat zijn of haar plekje is. Donderdagavond om 19.00 uur: De deelnemers aan het jeugdcorso dienen op het opstellingsterrein aanwezig te zijn. Donderdagavond om 19.30 uur: – Start jeugdcorso SDG loopt voorop en speelt aan de start van de eerste rond bij de hoofdtribune het Wilhelmus. Daarna lopen we gezamenlijk 2 rondes over het corsoparcours. Na deze rondes gaan we het opstellingsterrein weer op. Daar kunnen de kinderen weer opgehaald worden door hun ouders / verzorgers. Let op: vanaf 2013 wordt er in verband met veiligheid niet meer afgesloten in de feesttent op het evenemententerrein.

Meedoen met het corso op vrijdag
De bloemenwagens die meedoen aan het jeugdcorso, mogen ook 1 ronde meerijden tijdens het middagcorso op vrijdag. Laat in dat geval je creatie op de parkeerplaats / weiland achter het Dorpshuis staan, zodat je de volgende dag makkelijk ingevoegd kan worden. Op donderdagavond zal er een vrijwilliger aanwezig zijn om je de exacte plaats te wijzen. Wanneer je bloemenwagen verlicht is mag je ’s avonds ook 1 ronde meerijden. Voorwaarde voor meerijden is wel dat je dezelfde figuratie hebt als tijdens het jeugdcorso. Op zaterdag tijdens het corsofestival mogen ook alle bloemenwagens opgesteld worden. Op deze zaterdag is het de bedoeling dat je om 10.00 uur aanwezig bent in het Dorpshuis om de wagen te verplaatsen naar het tentoonstellingsterrein. De organisatie van het bloemencorso is in handen van de corsocommissie Zij zijn herkenbaar aan hun zwarte polo’s met logo en naambadge. Net als voor de ingeschreven corsogroepen geldt ook voor de jeugdgroepen dat zij instructies van deze vrijwilligers dienen op te volgen.