Feestweek Sint Jansklooster in welbekende vorm afgelast

De Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster heeft zich voorgenomen om de geplande feestweek van april niet in de gewenste vorm door te laten gaan. Later dit voorjaar zal bekeken worden of een alternatief programma mogelijk is.

De jaarlijkse presentatieavond in april, waarop de corsogroepen hun dahliareus voor dat jaar presenteren, wordt niet op voorhand afgelast. De COV zoekt naar een geschikte oplossing om dit evenement (digitaal) door te kunnen laten gaan. Over het Corso, dat gepland staat op de derde vrijdag van augustus, kan de vereniging nog geen duidelijkheid scheppen. Naar verwachting kan het bestuur daar in mei meer helderheid over verschaffen.

Verder wordt er dit jaar geen automatische incasso gehouden. Dat wil zeggen dat COV-leden dit jaar geen ledengeld hoeven te betalen. Dit besluit is genomen omdat nog niet zeker is of de geplande activiteiten dit jaar wel door kunnen gaan. De vereniging betreurt de situatie, wil geen grote risico’s nemen en dankt haar leden voor het gestelde vertrouwen.