Corso Sint Jansklooster mogelijk op internationale Lijst van Immaterieel Erfgoed

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft woensdag aan de Tweede Kamer laten weten dat zij namens Nederland de Corsocultuur gaat voordragen voor de (internationale) Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. De voordracht vindt plaats in maart van dit jaar.

Wereldwijd zijn er zo’n 30 bloemencorso’s. De meeste bloemencorso’s, zowel de grote als de kleine, staan al vele jaren op de nationale lijst. Maar er was al sinds 2012 een wens om gezamenlijk op de internationale lijst van Unesco te komen. De corso’s hebben zich gezamenlijk actief ingezet, waarbij met name Sint Jansklooster veel lobbywerk bij de politiek heeft verricht, om dit voor elkaar te krijgen. Zo bezocht een delegatie van de Christelijke Oranjevereniging de Tweede Kamer en speelde landelijke televisie een grote rol. Met name ook de steun van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, heeft een bepalende rol gespeeld in deze voordracht.

Het Corso in Sint Jansklooster is erg blij dat het samen met alle andere bloemencorso’s in Nederland wordt voorgedragen. “Dit zie je nergens ter wereld, een dorp van 1800 inwoners die samen een van de grootste dahliacorso’s ter wereld bouwen. We zijn erg blij dat we nu een stap dichterbij de internationale titel zijn. Het is niet alleen een stukje erkenning voor het evenement maar natuurlijk bovenal voor al die duizenden vrijwilligers die de creaties maken”, legt Egbert Lassche namens het Corso Sint Jansklooster uit.

Immaterieel Erfgoed gaat over cultuuruitingen die van generatie op generatie worden overgedragen. Het is levend erfgoed dat wordt gedragen door een gemeenschap, groep of individuen, en verandert met zijn tijd mee om levend te blijven. Het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is inmiddels ondertekend door 178 landen. Nederland ratificeerde het Verdrag in 2012. De doelstelling van het Verdrag is het beschermen van het immaterieel cultureel erfgoed. Beschermen of ‘borgen’ is voor UNESCO altijd toekomstgericht: hoe kun je je immaterieel erfgoed bij de tijd houden zodat steeds ook nieuwe generaties kunnen worden aangesproken? Het borgen doet de erfgoedgemeenschap zelf, met ondersteuning vanuit Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat zorg draagt voor de uitvoering van dit UNESCO Verdrag in Nederland. UNESCO besluit in 2021 of de bijschrijving van de Nederlandse corso’s op de lijst plaatsvindt.