Lid worden van de COV

U kunt lid worden van de COV door dit formulier, uiterlijk 15 januari, volledig ingevuld op te sturen naar leden@corsoklooster.nl.
U kunt ook lid worden door het digitale formulier (snelste manier) in te vullen. Uw reactie wordt automatisch gestuurd naar leden@corsoklooster.nl.

De voordelen van het lidmaatschap op een rijtje:

  • Ledenbandjes voor de feestweek en corsoweek worden thuisbezorgd
  • Vrije entree tijdens het middag- en avondcorso
  • Vrije entree tijdens het Corsofestival op zaterdagmiddag
  • Vrije entree voor de feesttent op vrijdagavond en zaterdagavond
  • Vrije deelname aan bijna alle activiteiten die door de C.O.V. worden georganiseerd of tegen gereduceerd tarief

De kosten van het lidmaatschap

  • 4 t/m 17 jaar: €7,00 per jaar
  • 18 jaar en ouder: €12,50 per jaar

De contributie wordt jaarlijks op 1 februari via automatische incasso afgeschreven. Na een succesvolle betaling ontvangt u per post uw ledenbandjes. Dit zijn twee soorten bandjes; voor de feestweek in de week van Koningsdag en voor het corsoweekend in augustus.

Nét te laat?
Wilt u graag lid worden, maar bent u nét te laat met doorgeven? Neem dan contact op via leden@corsoklooster.nl. Dan zult u vernemen of en hoe het mogelijk is om alsnog uw bandjes per post te ontvangen.

Opzeggen of lid bijschrijven?
Wilt u een lidmaatschap opzeggen of een lidmaatschap bijschrijven op uw adres? Mail dan naar leden@corsoklooster.nl, zodat we dit voor u kunnen regelen.