Deelnamevoorwaarden

Om duidelijk te maken wat er van een Corsogroep wordt verwacht en om tot een verantwoord Corso te komen zijn er deelnamevoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden gelden als richtlijnen voor het Corso en worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Klik hier voor de deelnamevoorwaarden 2017 voor het Corso Sint Jansklooster.

Ook is er een handboek opgesteld door de Commissie Veiligheid en Techniek (CVT). Het belangrijkste doel van dit handboek is om richtlijnen op te stellen voor de Corsogroepen welke moeten leiden tot een veilig Corso en een ongestoorde rondgang. Deze richtlijnen hebben voor een groot deel betrekking op de technische staat van de Corsowagens. Controle en advisering hierop zal plaatsvinden door de CVT.

Klik hier voor het handboek CVT 2017.