Belangrijke informatie voor deelnemers

Voorschriften en richtlijnen jeugdcorso

Ieder jaar organiseert de Christelijke Oranjevereniging (COV) een jeugdcorso. Deze vindt plaats op de 3e zaterdag in september. De commissie die het jeugdcorso organiseert heet de activiteitencommissie. Om duidelijk te maken wat er van jou/jullie wordt verwacht, is dit reglement voor het jeugdcorso opgesteld. Samen met het inschrijfformulier jeugdcorso en de bestellijst voor de bloemen & de lijm/spijkers is dit document te downloaden via onze website www.corsoklooster.nl.

Aanmelding jeugdcorso

Wanneer je / jullie aan het jeugdcorso in Sint Jansklooster mee willen doen, moet er vóór 3 september een inschrijfformulier binnen zijn bij de activiteitencommissie via ac@corsoklooster.nl. Bij het inschrijfformulier moet meteen een stukje voor het programmaboekje ingeleverd worden. Het is de bedoeling dat er in het programmaboekje een titel komt en een korte beschrijving van het onderwerp. Zijn er meerdere groepen met hetzelfde onderwerp, dan worden die groepen ingelicht door de AC. Het is niet verplicht om van onderwerp te veranderen. Het jeugdcorso wordt opgedeeld in 3 categorieën:
Categorie 1         :        10 – 1000 bloemen
Categorie 2         :        1001 – 5000 bloemen
Categorie 3         :        > 5000 bloemen

Per categorie zijn er 3 bekers te verdelen. Er is 1 figuratieprijs voor het gehele corso. De maximale leeftijd van deelname aan het jeugdcorso is 16 jaar. Deelname aan het jeugdcorso voor leden is gratis. Niet leden betalen €10,- per creatie.

Technische ondersteuning nodig?

Er bestaat binnen de COV een Commissie Veiligheid en Techniek waar je als groep vragen kwijt kunt tijdens het bouwen van je creatie. Mocht je in contact met hen willen komen, dan kun je contact opnemen met de AC via ac@corsoklooster.nl. Wanneer je als groep een grote wagen bouwt, dan kan het zijn dat er vanuit de COV zelf besloten wordt om te kijken of de veiligheid gewaarborgd blijft.

Te gebruiken materialen

Elke deelnemer/groep moet minimaal 10 dahliabloemen gebruiken in zijn/haar creatie. Maak je een creatie die in categorie 2 of 3 valt, dan moet je creatie voor 95% uit dahlia’s bestaan, de overige 5% mag alternatief materiaal zijn. In verband met de veiligheid mogen de plaatsen waar de figuranten staan, niet bedekt zijn met dahlia’s. Deze plaatsen vallen niet onder de 5% alternatief materiaal.

Informatie met betrekking tot het bestellen van bloemen

Om iedereen te motiveren om deel te nemen aan het jeugdcorso, stelt de COV de eerste 7500 dahlia’s beschikbaar aan iedere ingeschreven creatie. De spijkers die nodig zijn voor deze 7500 dahlia’s worden ook gratis bijgeleverd. Mocht je lijm willen gebruiken, dan krijg je voor de eerste 7500 dahlia’s een gereduceerd tarief van 50% korting. Alles boven de 7500 bloemen; prijs van de bloemen is 0,01 ct per stuk. Prijs per liter lijm/kilo spijkers tegen dan geldende prijs. Groepen die dahlia’s willen bestellen, dienen dit vóór de 1e vrijdag in september via het bestelformulier in te leveren via ac@corsoklooster.nl . De AC zorgt ervoor dat de dahlia’s besteld worden bij de Bloemencommissie. Dit document kun je vinden op onze internetsite www.corsoklooster.nl. De bloemen kunnen opgehaald worden op de woensdag voorafgaand aan het jeugdcorso tussen 19:45-20:30 bij Installatiebedrijf Boxum te Vollenhove (De Hagen 8-8A). I.v.m. statiegeld op de bloemenkisten, graag zelf kratten/emmers meenemen. Mocht er toch de voorkeur zijn om de bloemen in de statiegeldkisten mee te nemen, dan dienen deze kisten retour gebracht te worden op de zaterdag van het jeugdcorso wederom bij Installatiebedrijf Boxum te Vollenhove, tussen 14:00u en 14:30u. Als de kisten niet retour gebracht worden is de AC genoodzaakt een boete van €6,00 per kist in rekening te brengen. Wanneer je als groep meer dan 7500 dahlia’s besteld, dan krijg je achteraf een factuur. Daar op wordt een verrekening van de gesponsorde bloemen, lijm en spijkers gedaan. Zodra je weet hoe je bloemenwagen eruit gaat zien, kun je uitrekenen hoeveel bloemen je nodig hebt. Hou er wel rekening mee dat je dit ruim op tijd doet, omdat het formulier vóór de 1e vrijdag in september  ingeleverd moet zijn. Mocht je hier moeite mee hebben, dan kun je contact opnemen met de AC. Het opstellen vindt plaats op de Vossenkamp, hier moet je om 15:00u aanwezig zijn. De aanvang van het corso is om 15:30u. Na het corso worden de wagentjes tentoongesteld op het evenementen terrein (achter de gymzaal). De prijsuitreiking zal zijn rond 18:30u. Aansluitend is het Familie feest. Op maandag en dinsdag ná het jeugdcorso staat er een grote container waar de gesloopte bloemenwagentjes in gedeponeerd kunnen worden. Deze container wordt op woensdagochtend afgevoerd. Dinsdagavond moet alles dus weer schoon zijn op het evenementen terrein. Het is ten allen tijde verplicht dat er tijdens de optocht, en het naar huis rijden, 1 á 2 personen achter de wagentjes lopen, om de bloemen die van de wagen zijn gevallen, op te rapen. Dit om de kans op lekke banden zo klein mogelijk te houden. De COV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, door deelnemers toegebracht aan (bezittingen van) derden. Deelname aan het jeugdcorso is geheel op eigen risico. Het is niet toegestaan om figuranten hoger dan 2,5 meter te plaatsen, gemeten van grond tot voet. Reclame uitingen op de wagentjes of van de figuranten zijn niet   toegestaan, evenals het uitdelen van reclamemateriaal. Het is niet toegestaan dieren te gebruiken als onderdeel van de wagen. Ouders gaan bij deelname akkoord met het plaatsen van foto en/of beeldmateriaal t.b.v. COV.